Hoofdletters

Vul de weggelaten letters in

Klik dan op 'check'

Hoofdletters

Wanneer schrijf je hoofdletters?

1 Bekijk even de volgende zinnen en woorden. Waar staan de hoofdletters?
We houden niet van flauwe grappen.
De rechter vroeg: "Waar kocht je het wapen?"
't Regent alweer!
's Avonds kijken we televisie.
'k Was erg kwaad.
We schrijven de eerste letter van het eerste volledige woord van een zin of een aanhaling met een hoofdletter.

Bart Peeters
de Belgische frieten
een Roeselarenaar
een Chinees
Waals
de Joepie
de Kleine Beer
de Engelse les

Kid Safari
het Nederlands
een West-Vlaams dialect
een Rubens
de Noordzee
Kredietbank
de Poolster
Kerstmis

Anthony Horrowitz
de Ooststraat
het Duits
een Limburgse mijn
Dag Allemaal
fanfare Vrede en Eendracht
Mars
Pasen

Eigennamen (aardrijkskundige namen, namen van talen, feestdagen, kranten, bedrijven, verenigingen ...) en hun afleidingen en toevoegsels schrijven we meestal met een hoofdletter.

2 Pas op! kerstdag de maan
de zon kerstvakantie
de aarde een paasei


We schrijven met een kleine letter

1 namen van dagen
maandag zondag
2 namen van maanden
januari mei
3 namen van seizoenen
herfst lente
4 soortnamen
bloemen lelies
5 vroegere eigennamen die soortnamen werden
champagne sint-bernardshond adamsappel dieselmotor macadam

6 de windstreken en de afleidingen ervan
het zuiden het noordwesten zuidelijk een westerling

Oefening 3.1
1. 't al vriezen: er staat een fikse oordenwind.
2. riet liep zingend de middenschool in de lmenlaan voorbij.
3. .. ubens was een beroemde diplomaat en schilder.
4. 's orgens hing er een dikke mist over de polders.
5. arwe wordt gezaaid op het einde van eptember.
6. oensdagnamiddag hebben we vrij.
7. elgië, ederland en uxemburg vormen samen de enelux.
Oefening 3.2
1. russel is de hoofdstad van est-uropa.
2. alt de aasvakantie in de maand aart?
3. s ill linton de resident van de erenigde taten van merika?
4. n okrijk vind je het imburgse openluchtmuseum.
5. e oordzee is erg vervuild.
6. nze vrienden gingen op skivakantie in witserland.
7. e aas overspoelde heel wat weilanden.
8. e ndianen waren de eerste bewoners van merika
Oefening 3.3
1. ij de stad agelang, op het ndonesische eiland ava, ligt een groot, prachtig oud bouwwerk.
2. at is orobudur.
3. eze tempel werd gebouwd tussen de 5de en 9de eeuw.
4. e ustralische boriginals zijn een vreedzaam volk dat zelden de wapens opneemt voor de strijd.
5. e gebruiken hun oemerang voornamelijk voor de jacht.
6. n de zestiende eeuw kwam een leger van slechts vijfhonderd vijftig panjaarden naar exico.
7. et versloeg de zteken en veroverde het hele land.
8. exico werd een paanse kolonie.
9. ier uur nadat ik in de eense hoofdstad openhagen ben opgestegen, begint mijn vliegtuig langzaam te dalen.
10. e naderen roenland, een zelfstandige provincie van enemarken.